Dalawang (2) mahahalagang bagay na ayaw kong makalimutan mula sa Aralin: 1.

LESSON 2.

Paano nakaaapekto ang pag-iimpok at pamumuhunan sa paikot na daloy ng ekonomiya? 2. Batay sa mga naging pagtugon na isinagawa ng mga Pilipino, ang ang masasabi ninyo sa paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa mg suliranim, isyu at.

Mga Kasanayan sa Pagkatuto.

GAWAIN 1: Pagkakakilanlan ng Bayan Sagutin ang mga tanong.

I. Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. А Gawain sa Pagkatuto Bilang 7.

3.

06. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel batay sa iyong nabasa.

Piliin sa sumusunod ang pinakatamang paglalarawan sa pangarap? A. ph/question/9746243.

Batay sa mga naging pagtugon na isinagawa ng mga Pilipino, ang ang masasabi ninyo sa paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa mg suliranim, isyu at.

#BrainlyEveryday.

. II.

Bakit umalis pa rin siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang kapatid? 3. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Tomas de Aquino? 3.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa patalastas.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod na mga katanungan.

29.

1.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino sa mga anak ang humingi ng kaniyang mana? Saan siya nagtungo? 3. .

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. . Lumaking sagana, walang inaalala Lumaki sa layaw, sa inyo’y naging. . Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Magulang May Marie O.

Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. Dalawang (2) mahalagang bagay na ayaw kong makalimutan mula sa Aralin: 1.

Isulat ang sagot sa isang malinis na papel.

Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong.

answered.

29.

1.